các hạng mục giải 2016

Giải thưởng VĐV Nam của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên nam của năm” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Cup Chien thang VDV Nam

Giải thưởng VĐV Nữ của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên nữ của năm” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Danh sách đề cử VĐV Nữ của năm

Đội tuyển của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đội tuyển của năm” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 30.000.000 VNĐ

Cup Chien thang doi tuyen

Giải thưởng HLV của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Huấn luyện viên của năm” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 30.000.000 VNĐ

 

Cup Chien thang info HLV

[vc

_column_text]

Giải thưởng VĐV trẻ xuất sắc nhất

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên trẻ của năm” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 30.000.000 VNĐ

Danh sách đề cử VĐV trẻ của năm

[/vc_column_text]

Hình ảnh thể thao ấn tượng

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm” nhận được:

Tiền thưởng 10.000.000 VNĐ

Cup Chien thang hinh anh an tuong

Giải thưởng VĐV được yêu mến nhất

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên được yêu mến nhất” nhận được:

Cúp chiến thắng cùng tiền thưởng 30.000.000 VNĐ

Giải thưởng cống hiến trọn đời

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Thành tựu cống hiến trọn đời” nhận được:

Cúp chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Giải thưởng “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc”

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc” nhận được:

Cúp chiến thắng và tiền thưởng 30.000.000 VNĐ

Danh sách đề cử VĐV người khuyết tật xuất sắc