các hạng mục giải 2023

Giải thưởng VĐV Nam của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Nam Vận động viên của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

Cup Chien thang VDV Nam

Giải thưởng VĐV Nữ của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Nữ Vận động viên của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

nữ vđv của năm

 

Giải thưởng VĐV trẻ của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên trẻ của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Danh sách đề cử VĐV trẻ của năm

Giải thưởng “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc”

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Danh sách đề cử VĐV người khuyết tật xuất sắc

Giải thưởng HLV của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Huấn luyện viên của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

z3744893563647_faee62d556776d65d1113fdccef1c08a

Chuyên gia nước ngoài xuất sắc

Ứng viên chiến thắng hạng mục giải: “Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50. 000.000 VNĐ

z3744916610179_285c90058c970bf9685ca134128365ee

Đội tuyển của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đội tuyển của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

Cup Chien thang doi tuyen

Đồng đội của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đồng đội của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Cup Chien thang doi tuyen

Vận động viên được yêu mến nhất

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên được yêu mến nhất” nhận được:

Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm

Đề cử chiến thắng hạng mục giải “Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm” nhận được:

Cúp Chiến thắng sẽ được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải
Tiền thưởng 50.000.000 VNĐ: 50% được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải, 50% sẽ được sử dụng cho hoạt động từ thiện. (Trường hợp tác phẩm đạt giải nhưng không xác định được tác giả thì giải thưởng được chuyển toàn bộ sang mục đích từ thiện). Đối tượng, thời điểm và cách thức sử dụng phần thưởng này sẽ do Ban Tổ chức quyết định, với sự tư vấn, giám sát của Cục Thể dục Thể tao.

Thành tựu trọn đời

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Thành tựu trọn đời” nhận được:

Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ