Bình chọn: Đồng đội của năm

Đồng đội Cầu Mây Nữ 4 Người

Mã số bình chọn: 64

Nguyễn Thị Quyên, Giáp Thị Hiền, Dương Thị Xuyên, Nguyễn Thị Phương Trinh

Để bình chọn bạn làm theo các cách sau:

Cách 1: Cú pháp bình chọn: CT 64 gửi 7069

Cách 2: Truy cập vào link

http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

01 HCB ASIAD 2018

Giải thưởng Đồng đội của năm